Carl Jönssons Understödsstiftelse I Skriv ut

 

Ändamål:

Carl Jönssons Understödsstiftelse I har till syfte att främja välgörande och sociala ändamål. I första hand ska avkastningen av stiftelsens tillgångar användas för att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller till att främja vård av behövande gamla, sjuka eller funktionshindrade.

 

Upplysning:

Inget ansökningsförfarande.

Du kan inte ansöka om bidrag ur denna stiftelse. Stiftelsen tar själv initiativ till utdelning av bidrag.

 

Om Carl Jönssons Understödsstiftelse I

Stiftelsens marknadsvärde:

den 31 december 2010: 10,2 mkr

den 31 december 2011: 8,3 mkr

den 31 december 2012: 9,3 mkr

den 31 december 2013: 10,9 mkr

den 31 december 2014: 11,8 mkr

 

Beviljade bidrag:

2010: 175 000 kr.

2011: 310 000 kr

2012: 179 000 kr

2013: 300 000 kr

2014: 230 000 kr

 

 

Uppdaterad 2015-04-22

 

3 (13)

LAST_UPDATED2